บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด

นำเทคโนโลยี

ขับเคลื่อนธุรกิจคุณ

จำหน่ายสินค้า IT ครบวงจร บริการออกแบบระบบ พร้อมการติดตั้งระบบอย่างมืออาชีพ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

Product & Service

สินค้าและบริการของเรา

Server System

ระบบ Server ทั้งแบบ Physical, Virtualization หรือระบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI)

Network System

ออกแบบ ติดตั้งระบบ Network สำหรับองค์กร ระบบ Network Firewall, WiFi, LAN, Internet, VPN เป็นต้น

Software License

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Cloud Solutions

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Solar Cell

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

CCTV System

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Cyber Security

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Computer & Accessories

อุปกรณ์ Computer ครบวงจร เช่น Computer Desktop, Notebook พร้อมการเซ็ตอัพอย่างมืออาชีพ

Technology Integration
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

Technology Partner

Technology Integration
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด

5/93 หมู่ 1 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000

chayanis@tumdee.co.th
www.tumdee.co.th
081-9222098, 087-2168287

บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด

นำเทคโนโลยี

ขับเคลื่อนธุรกิจคุณ

จำหน่ายสินค้า IT ครบวงจร บริการออกแบบระบบ พร้อมการติดตั้งระบบอย่างมืออาชีพ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด

นำเทคโนโลยี

ขับเคลื่อนธุรกิจคุณ

จำหน่ายสินค้า IT ครบวงจร บริการออกแบบระบบ พร้อมการติดตั้งระบบอย่างมืออาชีพ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

Technology Integration
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

Product & Service

สินค้าและบริการของเรา

Server System

ระบบ Server ทั้งแบบ Physical, Virtualization หรือระบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI)

Network System

ออกแบบ ติดตั้งระบบ Network สำหรับองค์กร ระบบ Network Firewall, WiFi, LAN, Internet, VPN เป็นต้น

Software License

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Cloud Solutions

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Solar Cell

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

CCTV System

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Cyber Security

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

Computer & Accessories

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม